ZAPISZ DZIECKO NA ZAJĘCIA AKADEMII GIER CUBE!!!

Rok szkolny 2020/21
 
Mamy przyjemność ogłosić, że rozpoczynamy nabór na zajęcia planszówkowe w szkołach i w Cube (Galeria Pestka)!!!
 
Zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych:
- godziny zajęć dostosowane do planów zajęć, odbywające sie w       
  godzinach świetlicowych
- 1 godzina lekcyjna /1 raz w tygodniu 
- małe, bezpieczne grupy zajęciowe,
- podział grup według kategorii wiekowej
 
Spotkania w Cube w Galerii Pestka :
- popołudniowe spotkania w naszej gralnii 
- małe, bezpieczne grupy zajęciowe
- różne formy zajęć: planszówki, bitewniaki, rpg
- planowane grupy:
      • przedszkolaki
      • dzieci wczesnoszkolne
      • starsze klasy szkoły podstawowej
 
Dokładny rozkład zajęć podamy we wrześniu. Zgłoszenie dziecka jest wyrażeniem chęci uczestnictwa i nie ma charakteru umowy. 
 
Zgłoszenia i pytania prosimy przesyłać na akademia@cubecp.pl
Wysyłając zgłoszenie prosimy podać:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Szkoła i klasa
3. Miejsce zajęć ( szkoła / Cube)